Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, παρέχονται συμβουλές από εξειδικευμένο γεωπόνο για την προστασία των φυτών, την πρόληψη και θεραπεία ασθενειών και την εν γένει βελτίωση της καλλιέργειας.