Με την υπηρεσία Διαρκούς Υποστήριξης, τεχνικός μεταβαίνει στο χώρο, πιστοποιεί την καλή λειτουργία του συστήματος , συντηρεί το σύστημα και προτείνει τυχόν αλλαγές και βελτιώσεις.
*Έναντι μηνιαίας συνδρομής.