Η υπηρεσία Μελέτη Εγκατάστασης περιλαμβάνει μετάβαση στο χώρο, ανάλυση των αναγκών, έλεγχο καταλληλότητας χώρου και παραμετροποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά του χώρου και εκπόνηση εξατομικευμένης πρότασης.