Η Urban Hydroponics ασχολείται με την ερασιτεχνική υδροπονία.

Η υδροπονία αποτελεί το μέλλον της καλλιέργειας και αναπτύσσεται ευρέως ως επαγγελματική λύση (θερμοκήπια).Η υδροπονική καλλιέργεια γίνεται χωρίς εδαφικό υπόστρωμα και τα φυτά παίρνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά από ένα υδάτινο διάλυμα που κυκλοφορεί σε έναν κλειστό πλαστικό σωλήνα.

Καλλιεργούμε υδροπονικά επειδή:

  • έχουμε μέγιστες αποδόσεις καθώς ελέγχουμε με ακρίβεια τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών
  • βελτιστοποιούμε την απόδοση της παραγωγής μας ανά μονάδα χώρου (ανάπτυξη καθ΄ ύψος)
  • είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον (εξοικονομούμε νερό έως και 40%)

Επομένως, η υδροπονική καλλιέργεια ενδείκνυται όταν ο διαθέσιμος χώρος μας είναι περιορισμένος όπως είναι στο αστικό περιβάλλον που ζούμε. Ωστόσο, η οικιακή υδροπονία παραμένει ελάχιστα προσιτή καθώς χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις, χρόνο για την υλοποίησή της και αρκετά χρήματα.