Η υπηρεσία Υλοποίησης Εγκατάστασης προμηθεύει τα απαραίτητα υλικά, προβαίνει στην εγκατάσταση τους και παραδίδει το τελικό προϊόν πλήρως λειτουργικό και έτοιμο για καλλιέργεια.
(Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η Μελέτη Εγκατάστασης)