Η υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή θρεπτικών διαλυμάτων παρασκευασμένων από το εξειδικευμένο τμήμα της Urban Hydroponics και πιστοποιημένων για χρήση με το σύστημα.
*Τα διαλύματα είναι απολύτως προσαρμοσμένα σε κάθε χρήστη, ανάλογα με την καλλιέργειά του, το στάδιο ανάπτυξής της, τις συγκεκριμένες ανάγκες των φυτών του και τις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες αυτά αναπτύσσονται.